Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Daibingu wa, Kenta no tsume to honoo Sagittario-hatsu no dāku idōdesu! Kenta wa, kono dākuryuuga to idō shi, sono hagemashi o sakusei shimashita. Kore wa dono yō ni korera no Kenta dākukurō idō daibingudatta. Kenta wa metarusāga no kudari 126 de kare o shiyō suru.

Advertisement