Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Kore wa hijō ni bōgyo-tekina beibeidesu. Makkusu wa, ta ni mo ōku no Blader yori mo shubi no hatashite iru. Bei wa, kyodaina tatedearu koto o, bitto-juu Hikigaeru. Draciel: Sore wa, sore ga kyatchi sa reta bei to onajidesu. Kanrenzuke rarete iru o fukumu bei, Bitto-juu wa hijō ni kyōryokudesu. Draciel metarushīrudo wa, moto Draciel o sarani hatten sa seta monodesu. Kare wa saisho no G - kakumei no shīzun ni tōjō.

Advertisement