Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Dranzer no gigu wa, beiburēdo G reboryūshon no dai 11-wa" Riesenblamage" no dai 3 shīzun no anime de hyōji sa re, kai Hiwatashidesu. Kono episōdo de wa, Kai wa F - ōchō kara rauru to tatakatta to katta.

Advertisement