Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Dranzer GT wa Kai Hiwatashi no beidesu. Kare wa sayū no tān e no tatakai de, sono EC no shisutemu no okage de, yuiitsu no beidesu.

Advertisement