Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Burēdo-en no sentan to, hijō ni kyōkona baransu o motte iru tenbin-za u oza, sorera o kaishite netsu ni eien no surudoi ha no sentan dakedenaku, tsuyoi Ausdauer. In shirīzu wa, sore wa eien no shāputoppurokkā ga, 1tsu Spitze. Für de wanaku supīdo no bājon o imi shimasu Toppu jikyū kanojo ga kō shubi o motte imasu.

Advertisement