Beyblade Wiki
Advertisement

Otome-za wa, sutamina no risō-tekina baransu o motsu chikyū-gatadeari, teru saotomedesu. Kare no bitto-juu wa bareedansādesu. Sore mo, sono supin können. Als zodiakku otome-za wa Jungfrau. Es o motte zōka suru koto mo chikyū otome-za otome-za no betsu no bājondearu koto o kare no kaiten no torakku ni 2tsu no kōmoku wotōshite, hijō ni sumūzu ni nari kanojo no namae no dokudesu.

Advertisement