Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Hantā ga jibun no pointo ni ta no dāzu to ihō ni kakeru Blader kōsudesu chokumen shite iru. Karera ga yuiitsu yowai Blader to tatakatte irunode, pointo no sonshitsu wa jogai sa remasu. Tsūjō, karera wa 1tsu nitaishite, subete tsumari, futō ni tatakau. Tetegami Kyōya wa, sono sōshi-sha-kan ni, gyangu no rīdādesu. Kare wa atode yoi-gawa no henka toshite, kare wa gyangu to Benkei o nokoshimashita. DC Dannacher Tetsuya wa kōsu o toru to (ta no subete no menbā ga" esukēpu" shita nochi) kani no gia no namae o henkō shitai to kangaete imasu.

Advertisement