Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Kiba reōne wa, anime ya man gashirīzubeiburēdometarufu~yūrī ni hyōji sa reru bōgyo-tekina otokodesu. Kare wa 26-nichi ni atta Nippon de wa 2011-nen 3 tsuki kōkai to Kyōya Tategami no shoyū kara shutoku sa remasu. 145 WD rokkureon wa, ryōhō ga reon o kyatchi suru tame ni karera no genkai bei ni kite pegasasu ginga Gingas (sonogo pegasasu ni kaihatsu sa reta bigguban), to no tatakai ni hatten. Kiba reōne wa, sekai de mottomo kyōryokuna no hitotsudeari, dageki Lynx o bīto de sae bei o haiboku sa seta. Kare wa ta no subete no yō ni, 88 seiza no hitotsu o kōsei suru, BitBeast reōne,desu. Kiba reōne wa, 2tsu no mōdo, " bōgyo mōdo" to" kauntamōdo" ga arimasu. Korera no mōdo wa, kinzoku furēmu o oritatamu koto niyori henkō suru koto ga dekimasu.

Advertisement