Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Figel shōmyō wa, anime ni genkyū shi, sore-yue fumeidesu sa rete imasen. Sore wa,-yuki no dai 11-kai beiburēdo V - fōsu ni hyōji sa remasu. " Itami,-go ni nokosu! " To psykick Blader Figel ni zokushite imasu. Kōgeki wa, torunēdo no kōgeki to yoba rete imasu.

Advertisement