Beyblade Wiki
Advertisement

Jikkō Fire wa, beiburēdo G reboryūshon no episōdo 17" meikyū no tatakai" to migeru no tokushu kōgeki no dai 3 shīzun de saisho ni tōjō shita. Kare wa, BBA no kakumei no taison to no tatakai de wa hajimete no tame ni sorera o shiyō shite kudasai. Migerutaison wa, kare ga matchi no shōri nashi de gomakasu koto o shimeshitakatta nodesu. To taison wa, kare no tokushuna kōgeki toshite, ginga no arashi ga hajimatta, migeru wa mata, kare no 1tsu no tokushu kōgeki,-hi no jikkō o tsuzuketa. Namae ga shimesu yō ni, yōso no kasai no kōgeki no hi no jikkōdesu. Mata, tatsumakidearu torunēdo to sutōmugyarakushī no kōgeki, ni nite kasai ni narimasu. Migeru wa" akuma" tsubasa, mijikai jikan no tame ni shutoku shimasu. Sonogo, kare no beidākugāgoiru wa, tatsumaki o keisei suru,-hi de oowa rete. Sokode kare wa kare no hantai-sha, soshite kyōgi-jō no soto no hifu kare o kōgeki suru.

Advertisement