Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Honoo wa, tatoeba, Yu to Kenta no disuku o motte gappeidesu. Anata wa, kyōryokuna kōgeki o kawasuto, baransu ya jikyū-ryoku o takusan motte iru koto ga dekiru. Yūgō purēto wa furattodesuga, ōkii. Sarani, tango wa kanojo no beiburēdo ni kizama rete imasu.

Advertisement