Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Honoo tenbin-za wa, taikyū-sei, bei de, kare no shoyū-sha wa, yuu Tendōdesu. Kare no eien no surudoi sentan wa sore o kare ga yori hinpan ni suwaru koto ga dekiru ryōkōna firumu Gleichgewicht. Im o ataemasu. Buhin: Boruto kigō: Tenbin-za Enerugīringu: Tenbin-za Disukufu~yūjon: Fureimu Torēsurōtēshon: T 125 Toppu: ES Don sentan ga yoi Gleichgewcht o teikyō shi, gappei no disuku ni awasete chōsei sa re, kono hijō ni kantan no yō ni gappei no tame ni ■ ga T 125-yō no insutōrudisuku o sakeru koto wa yori ōku no Ausdauertypen. Es mo taikyū-sei no hoka no katadearu bei de wa nai, mada T 125 (zb. Rock sasori-zadesu. ) Ga aru.

Advertisement