Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Sagittario Kenta Yumiya no bei. Facehunter Kenta bei ga genshō suru nochi wa, Kyōya Tategami to no tatakai no nochi ni modotte Gingka-kō o totta. Honoo Sagittario wa jikyū-gatadesu. Zan'nen'nagara, kare wa hijō ni sonshō o motsu Raggie Mizuchi poizunsāpentobei o motsu shuyōna tatakaidatta. Shikashi Madoka Amano sore wa futatabi shūfuku shite, sore ga Kenta no tame ni yobimodosa reta" nariyuki ni makaseru! " Sagittarios Facebolt wa kiirodesu. Sagittario de kaiten suru yō ni sutamina o takusan motte iru. Sagittario wa"-en no tsume" to yoba reru tokushuna ugoki o motte imasu Sagittario wa, sono tane no Beyblades no sairyō no hijō ni sugureta taikyū-sei taipudesu Kare no bitto-juu wa shūtingugēmudesu.

Advertisement