Beyblade Wiki
Advertisement

Yūgō purēto wa, chōdo pīku no nochi ni, bei ni jūyōna, mottomo ban-me no bubundesu.Disuku wa, kaku yūgō no kōgeki/ bōgyo to supin no bubun de kōsei sa rete imasu. Sore wa kōgeki matawa bōei suru tame no kōgeki/ bōgyo no bubun wa, bei no soto ni aru. Supin bubun wa jitsuni bei wa kare ga narasu koto ga dekiru nan enerugī ni kaiten shi tari shiyō dekiru hōkō o kettei shita. Hōkō wa, enerugī no ringu to no yūgō purēto niyotte kettei sa remasu. Shitagatte, enerugī no ringu wa, ryōhō ga onaji hōkō ni suru hitsuyō ga arimasu sunawachi, kaiten disuku no yūgō-jō ni okimasu Pawāringu wa sonogo, ryōhō no hōkō de gappei o kaiten sa seru koto ga dekiru toki ni, disuku ga dekimasu. Shikashi, if ya enerugī können. Angriffsscheiben shō/ raito kōgeki yūgō disuku no ringu o motte inai baai ga arimasu Fusiosscheibe. Hijō ni yoi rei ga arashidesu. Sore wa sō bei to no ryōhō ga heikō ni teisokudearu koto o ushinau koto ni tsunagaru subete no tatchi wegstößt, de teki toyuu katachi o shite iru. Shikashi, korera no chikara wa difendingubei ni ōkina eikyō o motte iru. Dake nagai taikyū sharin ga kaiten shi, dōyō no kōgeki o katazukete inainode, fukaina gamen de wa, ika no yō-en no yōna taikyū-sei disuku,, to no tatakai ni narimasu. Shikashi, karera wa karera no kōgeki o shadan shi, karera ga onaji yō ni kantan ni idō dekinai tame, higai o bakku nageru toshite, tatoeba rokku no tame ni, warui disuku nitaisuru bōgyodesu. Bōgyo-tekina disuku wa omoi bōgyo-tekina gappei no suraisudesu. Kono naka no hijō ni yoi rei wa, rokkudesu. Sore wa kōgeki ga jijitsu-jō eikyō ga nai yō ni seikei sa reru. Karera wa fukaina garasu no yō ni wa, tsuyoi shōgeki o kanjite inainode, kono kōka wa, bōgyo-tekina suraisu no idaina jūryō niyotte kyōka sa rete iru. Karera no kōgeki wa bōgyo-tekina garasu ni wa eikyō ga nainode, bōgyo-tekina gamen wa, fukaina disuku to no tatakai ni narimasu. Karera wa yori ōku no bōgyo-tekina tān ga dekiruto disuku ga sukoshi damēji jitai o hikiokosu kanō-sei ga arimasuga, sorera wa taikyū-sei no disuku to no tatakai ni waruidesu. Sutamina no suraisu wa, nagai kaiten disuku no gappei,-daidesu. Kono naka no hijō ni yoi rei wa,-endesu. Karera wa takai enshin-ryoku no ōku o mawasuga, kōgeki no haba ni karera no hijō ni hijō ni zeijaku de imasu. Taikyū-sei no disuku ga sukoshi damēji o ataeru kōgeki to shubi no suraisu no suraisu yori mo shubi-teki ni kaiten dekirunode, suraisu ni wa, shubi no suraisu nitaishite ryōkōna taikyū-seidesu. Shikashi, karera wa kantan ni suraisu no saizu to yoi kōgeki toshite tatte inai tame, jikyū-ryoku, sutamina no disuku de sore o tsukuru koto ga dekirunode, fukaina disuku nitaishite waruidesu. Baransuhoīru wa, baransu no toreta yūgō disukudesu. Hijō ni yoi rei ga dākudesu. Karera wa kōgeki, bōgyo to sutamina ni tekishite irunode, baransudisuku wa hijō ni jūnan-sei ga arimasu. Karera wa koko no kategori ni arimasuga, ta no hodo yoku wa arimasenga, jikyū senryaku ganseki nitaisuru bōgyo ya sentō no arashi to no tatakai ni,-en no kōgeki ni kirikaeru to no tatakai nioite, tatoeba henkō suru koto ga dekimasu. Shitagatte, aus. Farbige yūgō yūgō suraisu o somete iru bakkuu~indou no ketten o oginaimasu. Fu~yūjon-shoku no disuku kara hotondo no dēta wa, mibae ga, karera wa yuka ni nokotte iru ka ni mo hantai no Bey no itai ni fuchaku suru inku no tatakai de ushinau. Karādisuku no yūgō wa subarashii ni mieru kamo shiremasenga, sore wa shidaini sorera o yori shinken ni kangaenai yō ni miseru toyuu, utsukushi-sa to no tatakai de ushinatte shimatta. Hidarikiki yūgō disuku wa jissai ni wa meteo, LDrago (FS), raitoningu to Destroydesu. Kore wa nomi jewiligen LDrago enerugīringu de (LDrago (FS) o nozoite) shiyō suru koto ga dekimasu. Alldrehende yūgō disuku wa, ryōhōkō no yūgō disuku ni kaiten shite iru. Alldrehende yūgō disuku wa, hidarikiki no yūgō disuku yori mo maredeari, soshite sore wa jissai ni shira rete iru yuiitsu no jūryokudesu. Kore wa, subete no enerugī no wa ga (LDrago (ER)/ II/ III o nozoku) o toru koto ga dekiru yuiitsu no ​​ yūgō no disukudesu.

Advertisement