Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Gaburierubei wa joōdeari, sono kudari no beiburēdo V - fōsu dai yon jū ni de hajimete " Dare ga dare ni gehöt? " Tōjō shita. Bei mo gaburieru toyuu namae no mono de bittobīsuto. Issho ni arieru to, karera wa idaina chīmudeari, subete no teki o yabutta. Wārudokappu de no karera wa dokutā K no ringu de aratana kōgeki o shiyō suru tame, saidai joō de nagura reta. Joō wa kare no saidai no hitotsu ni natte imasu. Shikashi, kōgeki no ringu wa, ichi hōkō ni nomi supin to makkusu wa, ringu ga on ni natte irunode sore o shite ita toki, kuīnzubeiburēdo o hakai shita. Joō wa, kanojo no bei ga kanzen ni hakai sa re ushinawa reta.

Advertisement