Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Ginga wa disukupegasasu ginga no gappei, oyobi sono tame sutōmu no kairyō-bandesu ​​. Kono gappei wa, migigawa no pein no kōgeki no kaku yūgō ​​ no disukudesu. Sore wa 3tsu no tsubasa o arashi to bestzt ni hijō ni nite, shika shi, sore wa aoiro de hyōji sa re, kotonaru katachi o shite imasu. Tsubasa wa sore no soko-bu ni yobun'na tsubasa no yōna mono o motte iru to, karera wa sukoshi chikuchiku suru keisei.

Advertisement