Beyblade Wiki
Advertisement

Gārando wa, begarīgu no sekai chanpion ni naru toyuu mokuhyō o motte iru to kakushin Blader,desu. Kare wa ōku no senshu to kazoku kara kite iru. Kare no kyōdai shimai wa sore o nozoite karera no supōtsu no subete no chanpiondesu. Kare wa sorera ga supōtsu no masutā ni naru Beyblading shitagau koto o eranda. Kare wa kurei to kare no tame ni tatakai no kare no kazoku no namae o hokori ni omotte imasu. Kikkubokusā no sutairu ni nite, kare no seishitsu ni burēden. Kare no tatakai no hotondo no yō ni kare wa, sonogo, kyōgi-jō kara tobi aite e no kikku de, kare no kyanpēn o shūryō shimasu. Kare wa no tame kare no jishin to taison no yōna kashō hyōka dāzu no toki ni gōmandesu. Kare wa beiburēdo no shiai de mo hijō ni kōgeki-tekide tsuyoidesu. Sono yōna akushitsuna sentō ga kudari no dai san jū roku hanawa de no yōna tara beybattle nitaisuru teki ni chokusetsutekina eikyō ga ari, Tara no kōsha no tame fushō kara issho ni ensō shita nochi ni kowareta. Gārando wa, burukkurin no tonari no chīmubega to tsugini tsuyoi no menbādesu. Kare wa saisho, kare wa dengeki bōizu no buraian to supensā o haiboku sa seta taimingu de tōjō shita. Kare no kyanpēn de wa, kare wa kyōryokuna beiburēdodearu koto o shimeshite imasu. Kare wa, beiburēdo dengeki bōizu kara tarā-sen no shiai de amarini mo tsuyoishi, sekkyoku-tekideari, kore wa nyūin shinakereba naranakatta koto o kakunin shimashita. Gārando wa, katsu tame ni kare no kazoku o ottaga, taison to no shiai de, kare wa kare no kōdō ga kare no kazoku de wa naku, kare no genri ni motozuite iru koto ni kizuita. Gārando wa, taison ni ushinatta. Taison wa, burukkurin to tatakattashinagara, kare wa mata bega to no koraborēshon mo kakawarazu, karera wa hontō no chīmu de wa nai koto ni kizukimashita. Gārando no kazoku, kurei no bin wa, anime no naka de mottomo seikō shita kazoku no hitotsudesu. Kare no otōto jeshī wa, yakyū de sekai chanpion ni natta sakkā no otōto toddo, tenisu ni kare no ane kairī, kare no imōto no buritto Gārando Book. Jpg Jeimī to mōtāsupōtsu no wan. Sore ga puro no yō ni kazoku no menbā-goto ni nenkan no dentō to natte irunode, gārando wa kare no supōtsu ga burēdendearu koto o hijō ni wakai nenrei de, kettei shita. Sekai chanpion no mokuhyō o tassei suru tame ni, nendo no bin ni wa shitagau koto o gensoku no risutodesu. Karera wa kabā ni kamon o motte iru yunīkuna hon no naka de korera no keiken o ki.

Advertisement