Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Jeminiatakku wa, saisho no" chanpion wa, sore wa tanjunde wa nai" 爆転 Shūtobeiburēdo G reboryūshon no episōdo 20 no dai 3 shīzun ni tōjō. Kono kōgeki wa, futago juria to rauruferunandesu no kumiawase no kōgekidesu. Raurujuria to chīmu no F - ōchō o keisei suru ni wa, konbinēshon kōgeki no supesharisutodeari, shitagatte, karera wa tatakai ni ni tai ni shiai keishiki o konomu. Sono konbinēshon ni idō jemini no kōgeki de, karera wa sekai chanpiontaison daichi to kare no pātonā to no shiai ni katta. Jeminiatakku wa, inazuma no kōgekidesu. Juria to rauru wa kūki-chū de karera no Beys tōchipegasasupegasasu to sandā o tobuto fun'iki ga denka ni komando o ataeta nochi. Denki de wa, 2tsu no Beys o hikidashi, bei imaya Beikoku no sentandesu. Kanojo no taisen aite no chīmu ni tōchipegasasupegasasu to Thunderbird o tobu ryūsei no yō ni, arīna no sorera o oidasu.

Advertisement