Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Sore wa kyōyū de kōsei sa reru tame Gemios x wa heikō no taipudesu. Shinborupin: Gemios Disuku yūgō: Gemios Kaiten torakku DF 145 Toppu FS To x Gemios niokeru mō hitotsu no tokuchō wa, kare ga hontō no chikara to naku migi ringu no yūgō no disuku o motte inai toyuu kotodesu. Kare wa sutātābājondesuga, kono densetsu bei no kichi no bājon wa arimasen. Sono gaikan wa, Ei to hi no shinboru ni shokuhatsu sa rete imasu.

Advertisement