Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Gurittādōmusutēshon wa, shīkensu tsuki 23-nichi ni saisho ni hyōji sa remasu " Begasu no taiketsu" to rasubegasu ni ichi shite imasu. Amerikan senshuken taikai ga kaisai sa remashita. Saishū-teki ni, burēdo no burēka wa, subete no shutātsu hantai shite imashita.

Advertisement