Beyblade Wiki
Advertisement

Ryuu wa taisongurenjā no sofudesu. Kare wa kare no mago to swordfighting o oshieru dōjō de no kazoku no zaisan ni shite imasu. Shikashi, serufukontorōru ya, ta no kenmeina jogen. Anata ga forōsurū ka dō ka, kare no mago wa nani mo gakushū shinainara, kare wa sugu ni kimazuku narimasu. Chiiki no taikai de, kare wa kare no mago to, sore o hokori ni omotte ushiro ni tatte iru.

Advertisement