Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Jūryoku seigyo wa, saisho no beiburēdo G reboryūshon no episōdo" 16"-hi to mizu" no dai 3 shīzun ni shutsuen shi, Draciel jūryoku no tokushuna kōgekidesu. Kono kōgeki wa, saidai de ganpeki nitaishite hajimete tsukawa reta. USER Draciel wa junban ni chikyū no inryoku wa, karera jishin ni ōku no denryoku o ataeru tame ni. Sorekara kare wa, jūryoku-jō o kōchiku shimasu. Hantai no bei wa kanzen ni atsuryoku no shita ni ima ari, tokei mawari ni iru tame Draciel se o mukerushi hajimemasu. Sonogo Draciel wa baransu o kuzusu tame ni bei ni hantai, jūryoku de mawari yori hayaku, yori hayaku narimasu.

Advertisement