Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Jūryoku wa, jurian no desutoroiyāgurūpubeideari, kare no tokubetsuna ugoki wa, kurosuburakkuekusukaribā to yoba rete imasu. Kare wa migi matawa hidari ni suru koto ga dekimasu. Shitagatte LDrago raitoningu, meteo LDrago LDrago to Destroy wa] ] nomi bei wa hidari ni magaru koto ga dekiru sa rete imasen. Kare no bitto-juu kishidesu Kare no pawāringu mo LDrago toshite henkō suru koto ga dekimasu. Sore wa zōka shitaga, Angrifskraft wa, kare no shubi nōryoku o henkō sa remasen. Kare wa, kauntamōdo to bōgyo mōdo o motte imasu. Kare wa, fugō, peruseusu kara kite iru. Kore wa girishia no eiyū surū hebi joō medo~ūsadesu.

Advertisement