Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Idaina henshū-sha wa to sutorātadoragūn no tokushu kōgeki" bōkan taison" , dai san shīzunbeiburēdo G reboryūshon no episōdo 14 de saisho ni arawareta no wa. Daichi wa kono kōgeki o shiyō gewinnen. Strata doragūn ni tarasu Wolborg nitaisuru saisho no koro wa totemo hayaito nokogiri no yō ni surudoidesu. Sarani, doko ni mo, tsuyoi hikari no baai to dōyō ni hyōji sa remasu. Sonogo teki wa arīna kara sutorātadoragūnbei o kataparuto. Sore wa, kyōiku kikan/ beiarīna ga hakai sa rete iru koto, shika shi, okoru kanō-sei ga arimasu. Tara to no shiai de wa, chisō doragūn, pisasutajiamu no hasu-tō o hakai shita.

Advertisement