Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Robātoyurugensu no Griffolyon bei. Bitto-juu Griffolyon wa nagaidesushi, kare no kazoku ni zokushite imasu. Kōgeki wa u~ingudagādesu. Bei ga gurifindearu koto o, bitto-juu no katachi. Sore wa robāto niyotte sakusei sa remashita Burēdoburēka nitaishite shiyō. Tatakai wa, robāto ga sonzai suru shiro, de kaisai sa remashita. Robāto wa, taison no doragūn nitaishite 2-kai Griffolyon o shiyō sa rete imashita.

Advertisement