Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

H 145 wa dākuburu kara jikkō shite iru torakkudearu, anata wa yoi tān de soto o miru koto ga arimasuga, sore wa bei no teki no kōgeki ga kanari osoku naru mono o kyapucha shimasu. Mata, bei no baransu ga aru toki, karera wa sono shudan wa, bei osoku naru mono jimen ni hitto.

Advertisement