Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

HF wa, hijō ni semai jintō shikidesu. Sore wa purasuchikku dakedenaku, ta no hotondo no bei no hintoda to man'naka ni ana ga arimasu. Hōru no furatto wa, kono uchi no furatto to semai jintō shiki wa L - dorago de mottomo sutaminadesuga, sore ga hiroinode, kanojo wa, hotondo bōgyo o motte imasu.

Advertisement