Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Hadesu wa Kerbecs damianhāto no beidesu. 3-Mai no burēdo ga jigoku no banken keruberosu o arawashite, kare wa mottomo haba no hiroi ita no yūgō ga hitsuyōdesu. Kore wa Kerbecs hadesu ga jigoku no beidearu koto o imi shimasu. Tokushuna idō hadesu no gēto: Gēto wa, beishotto herraus chēn kara hiraka re, ta no bei ni hikidashite imasu. Doa ga tojite, jigoku ni kiemasu. Anata wa sore o gekitsui suru koto de, torakku o henkō suru koto ga dekimasu. Sorekara kare wa kare ga yuka ni subete no jikan o tsuiseki suru tame, kanari waruidesushi, sore ga gensoku migaku.

Advertisement