Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Hokuto wa shirīzubeiburēdo kara hanasu inu to mojidesu - metarufu~yūjon to beiburēdo - metarumasutāzu. Kare wa Gingka-kō, ryūsei-kō to Hyoma tomodachidesu. Hokuto DF 145 BS no bei ni wa, tenbin-za to yoba reru.

Advertisement