Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Kenībei wa, saisho no dijī toyuu namae no kare no bitto-juu niyotte henkō sa remashita. Kenī no bittobīsuto wa, kare no rapputoppu no naka ni tojikomete itanode. Rirē de wa, beiburēdo G reboryūshon wa, sore wa kare no kotoba beihoppā koto ga shira reru yō ni narimashita. Kono bei wa, bei ga hijō ni yoku janpu suru koto ga dekimasu sore o hikiokoshite, kare wa bane ga sōbi sa rete iru sentan o motte iru tokushu-sei o mo motte imasu.

Advertisement