Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Harikēn Vurst hajimete saisho no kudari no beiburēdo G - kakumei de tōjō " Haifuraiyā" to sutoratadoragūn no tokushuna kōgekidesu. Kono episōdo de wa kare wa taison no doragūn o tatakatta. Sutorātadoragūn wa aite ga kare no hantai no hito o kōgeki suru kikai ga nai yō ni, kyōryokuna harikēn o seisei shimasu. Taison de yuiitsu no yoi senjutsu wa kare ga sutorātadoragūn o kyatchi suru koto ga dekimasu. Doragūn wa, taiki e no obujekuto kara no eikyō to harikēn no ue ni tonda.

Advertisement