Beyblade Wiki
Advertisement

Haipā Aquario wa densetsu no Bey no bājondesu. Sore wa arashi no Aquario to Aquario 105 F no densetsu no bājon no bariēshondesu. Yūgō purēto wa,-ha no yō ni mieru yottsu no" ude" o motte imasu. Kare wa arashi Aquario, seiza akueriasu DAR totomoni, arawashite imasu. Haipā Aquario wa hijō ni kyōryokuna kōgeki no taipudesu. Kare wa, saisoku no bei de wa naiga, kare no kōgeki no haigo ni wa, bōei no korera no taipu no kōgeki no hotondo wa kon'nandearu yōna kyodaina chikara o ireru. Takai hoka ni wa, bei no kōgeki taipu no hotondo ni kurabete sono gappei no disukudearu tame,-jō kara no kōgeki kara hikakuteki anzendesu. Shita kara, sore ga jitsugen suru koto wa fukanōdearu. Shinborupin: Aquario (rejendo) Enerugīringu: Aquario (rejendo) Disuku yūgō: Haipā Torēsurōtēshon: 105 Burēdo sentan: F Anata wa arashi pegasasu, pegasasu, soshite saibārokkureōne ga hitsuyōdesu. Shinborupin: Pegasasu Enerugīringu: Reōne Disuku yūgō: Saibā Torēsurōtēshon: 105 Burēdo sentan: F Aquario 105 F Arashi Aquario To, ta no bei no kumikomi no hanashi de wa wasurete.

Advertisement