Beyblade Wiki
Advertisement

Inferuno wa rejendo Sagittario bājonbeidesu. Sore wa honoo Sagittario to Sagittario 145 S no densetsu no bājon no bariēshondesu. Sagittario jigoku no honoo Sagittario to onaji pīku o motte imasu. Kare wa hijō ni yoi taikyū-sei o motte iruga, kare wa baransu no uchi, hijō ni jinsoku ni shutoku shi, sono katamuki o nozoite hotondo subete no shurui o kōgeki suru tame ni, sono hijō ni takai jikkō sa rete iru torakku no tame ni hijō ni yowai. Shinborupin: Sagittario Enerugīringu: Sagittario Disukufu~yūjon: Inferuno Ran'ningutorakku: 145 Toppu: S

Advertisement