Beyblade Wiki
Advertisement

Jakku wa Raggie Mizuchi to no ruiji-sei ga aruga, kare wa kare no hantai-ha wa sono shūryō ka nozonde inai. Gaikan: Jakku wa nagai aka kami o motte iru. Kare no atama de hanbun wa kare ga kuro no masuku o motte imasu. Kare wa kujaku no hane no soko no yōna ryokushoku no jaketto o kite iru. Jaketto no shita de kare wa, murasaki shatsu no hādesu o chakuyō shite imasu. Kare no kirā wa Beafowl beidesu. Jakku wa chīmu no sutāburēka no hitotsudearu, jakku wa mata, sainō künslerische o motte imasu. Kare wa, ryuuga Leichtigket de yūshō ryuuga, niyotte chōsen sa reta.

Advertisement