Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Jeido wa, anime ya man gashirīzubeiburēdometarufu~yūrī ni hyōji sa reru mokusei-gata bōgyo,​​desu. Bei 6 ni atta Nippon de wa 2011-nen 8 tsuki kōkai. Bōei mōdo (bōru ga tachiōjō shite iru) to sutaminamōdo (bōru ga jiyū ni idō suru ni wa): Futatsu no kotonaru mōdo-kan de kirikaeru koto ga dekimasu kare no disuku no yūgō no 4tsu no kinzoku no bōru no okage de, . Kare no shoyū-sha wa, de~yunamisu to yoba reru. Rōma shinwa niokeru kare no Bitbeast no" mokusei" wa saikō-shindatta. Mokusei no Fusion no jeido no disuku wa, hobo nonsutoppu de raundo shi, rokkudisuku no yūgō ni hijō ni nite imasu. S 130 wa,-sōdenakereba, meritto wa arimasenga hijō ni takai jikkō sa rete iru torakkudesu. Namae ga shimesu yō ni pointo wa, , gomu-sei de, kanari hiroidesu. Hisuidisuku no yūgō no tame no suishō sa reru kumiawase wa,-ji no tōridesu. Jeido Zurafa no R 145 RB.

Advertisement