Beyblade Wiki
Advertisement

Jan = pōru wa, barutezubarutesu no daitai no kōchideari, chīmu wa kare ni chinande meimei sa remashita. Sore wa atode G reboryūshon de wa tara ga akiraka ni sa reta yō ni kare wa, borisu Balkov kara no chūmon o torimasu. Sekai seifuku: Bathez to borisu wa, kyōtsū no mokuhyō o motte iru. Sore wa kiritsu ni naruto barutesu wa borisu to onaji yō ni kibishikatta. Kare wa heishi toshite āron, kurōdo, machiruda to migeru o atsukai, sorera o kyōi ni kyōfu shita. Kare ga chīmu no fusei kōi to dare mo ga katsu to omotta, kare ni wa keii o shimesanai ka, kare no meirei ni shitagau koto o kyohi shita saishū-teki ni yūzai hanketsu o uketa. Kare wa wakai chīmu o taosu koto o osoretede wa nai. Kare wa kōzen to sagi kōi ni hankō shi, ta no chīmumenbā ga tokiori kare o hosa shinagara, saisho no ichi-ho o tottanode barutesu wa, migeru no kōdō de iraira shita. Barutezu wa, kōkyō no ba de soko ni furumatta mochiron sōde wa nai toshite Barutezu wa, kiritsu o kitai Kare wa kōchi de wa naku, aku o aisuru chichioya o enjita. Sagi no tame no tatakai o tatakai, yūshō shita nochi, migeru wa kore ijō taeru koto ga dekinakatta. Migerubarutesu wa, kaiko to Kai Hiwatari nitaishite uwaki suru koto naku, jibun de tatakatta.

Advertisement