Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Yakyū no wārudokappu ni natte iru jeshīgārando no otōto, . Kare wa yuiitsu no G reboryūshon'episōdo dai san jū roku ni kisai sa rete irunode sukoshi wa, kare nitsuite shira rete iru

Advertisement