Beyblade Wiki
Advertisement

Kairī wa, tenisu no sekai chanpiondearu gārando no imōto,desu. Sore ga yuiitsu no G reboryūshon'episōdo dai san jū roku ni kisai sa rete irunode, sukoshi wa, sorera nitsuite shira rete iru

Advertisement