Beyblade Wiki
Advertisement

Aku wa, gappei de Gemios no disuku ni 1 shubi to kōgeki-gawa o motte imasu:-Jō hanbun ni wa, kanari heitan to bōei no tame, tekishite imasu. Shita-gawa ga chīsana toge de kōsei sa re, hanbun no kōgeki. Teki ni tatakai no yūgō purēto (Verteigigunsteil) no keijō, kare wa tsūjō tōku anata kara,-yō Areneaus ga kanō stoßt bei. Aku Gemios wa, heikō-gatadesu. Sono shoyū-sha wa, dan to reiki sōdōdesu. Kono tatakai wa, shika shi, shibashiba, sorera ga tokidoki tatakai ni shūchū shite inai tame, zeijaku-sei ga aru natte. Kare wa jemini no seizadeari, moji wa, Ei to hi ni chokumen shite iru. Gemios wa jemini ga raten-go wa nani ka kara kite iruto futago no imi. Kare no tokubetsuna ugoki wa ika no tōridesu. Gemios sutōmubāsuto Gemios Icecycle eiji

Advertisement