Beyblade Wiki
Advertisement

Ō to ōhi wa beiburēdo V - Force no chīmudesu. Karera wa futagodesuga, kanzen ni kotonatte miemasu. Sarani, karera wa kimyōna chīmudeari, sono warui hyōban ga shira rete iru tame ni beiburēdo no sekai de no monodesu. Ō to ōhi wa, beiburēdo no pātsu o shūshū shi, sono teki kara shirigomi shinaide kudasai. Kono, karera wa ryōhō tomo kai, matchi ni sekai chanpion toshite chōsen suru koto o shimeshita. Karera no yuiitsu no mokuhyō wa,-daka hinshitsu no buhin o shūshū suru kotodesu, shitagatte," kaizoku no buhin" toshite shira rete imasu. Kai to no shiai de, karera wa mata, monogoto wa hito no tame kibishii jōkyō ni naru toki ni otagai o sapōto shite iru koto o shimeshita. Sō sore wa 2tsu o mikkusumatchi no tochū de sore o hassei suru kanō-sei ga arimasu. Karera wa shiai ni katsu tame ni zenryoku o tsukusu tame, ishi sugu ni fukōhei ga, sore wa futago ga ki ni suru yōdearu. Sukoshi wa-go ni chīmu de hakase kingu& kuīn K o totta. Kore wa, burēdoburēka no Zagart-juu no mae ni chikai bitto ni eru tame ni ito sa rete ita. Ō to ōhi no tasuke o karite kanojo o seikō suru.

Advertisement