Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Arīna wa saisho no dai san jū go episōdo de genkyū sa reta " Tōchaku-ji... Beiburēdo! " De. Sore wa, rōma no yūmeina korosseo no repurikadesu. Sore wa, antīku no beiburēdo no arīna no yōna monodesu. Enrike wa koroshiamu o sai kōchiku shimashita. Arīna wa, rōma no dai hiroba ni ichi shi, honmono no korosseo no yōna nai yane o motte inai. Jissai no koroshiamu wa, yaku 2000-nen mae ni tate rare, sore wa mada tatte ita. Sore wa zaseki kanōna subete no gēmu o mite iru 5 man-nin o sei ga arimasu. Shikashi, sonogo no gēmu wa ken tōshi, raion to jissai no tōsō to hontōni kikendatta. Kō, gēmu wa kinshi sa remashitashi, koroshiamu wa wasuresara reta. Beiburēdotaison to enrike ni tagaini tatakatta. Taison wa, saisho ni itchi shita mono o ushinattaga, kare wa sai shiai ni katta toki.

Advertisement