Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

LDrago wa hakai suru meteo LDrago no kairyō-bandesu ​​. Kare wa atarashii 4 D no shisutemu o shiyō shite imasu. Kare no pawāringu ga kinzoku-sei to purasuchikku-sei no disuku wa, sono gappei ga okonawa rerunode, kare wa, reigai-tekina beidesu. Beiburēdometarufu~yūrī LDrago kara, mohaya aku no mokuteki ni shiyō sa rete imasen. Sono buhin wa ika no tōridesu. LDrago LDrago III Hakai suru F: S Kare wa sore ga kakaruga, anata no taisen aite no supin o yowameru mono o hakai suru tame ni gomu shite iru. Three doragon wa, kinzoku de tsukura rete imasu. Ta no subete no LDragos no yō ni, kare wa ikutsu ka no Angriffsmodi o motte imasu. LDrago wa raitoningu LDrago to meteo LDrago toshite mo kinshi beidesu. Ikutsu ka wa LDrago wa koa ga purasuchikku-sei no disuku no yūgōdeari, sore ga hakai suru koto niyotte kare no Fusiosscheibe no kinzoku furēmu ni naru yō ni hakai suru namae o kaishaku. Dore ga sōde wa arimasen.

Advertisement