Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Furatto wa meteo LDrago no hidariuedesu. Anata wa sugu ni idō suru kanojo no motsu purasuchikku no sentan sekkyoku-tekidearu kanō-sei ga arimasu.

Advertisement