Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Ranchā ni wa, yori yoi ranchā o seigyo suru koto ga dekimasu Accesoire gurippu,desu. Sore wa 2tsu no bubun kara narimasu: Gurippu To ranchā-yō no adaputa wa, sono 2tsu no ichi ni toritsukeru koto ga dekimasushi, adaputaandesu beypointer ni suru koto ga dekimasu

Advertisement