Beyblade Wiki
Advertisement

Migeruraberia wa, saisho no jikan wa, chīmubarutesu daitai no rīdādearu" anata ga motte iru ka o shimesu" 爆転 Shūtobeiburēdo G reboryūshon no dai 7-wa no dai 3 shīzun ni tōjō. Migeru wa, kare no chīmu no mina to dōyō ni, hijō ni kūru de sutairisshuna irui o mi ni tsukete iru. Kare wa, tākoizu-shoku, hansode shatsu to aka no dabudabu no zubon o mi ni tsukete iru. Shatsu no ue, kare wa ramu-shu no mawari sutorappu de sode nashi no shiroi jaketto o kite imasu. Korera no tebukuro to kuro to kiiro no sunīkā. Kare wa burondo no kami to ao haiiro no me o motte imasu. Shīzun no zenhan de wa, kare no seito wa chīsaku, osoroshii yō de, kare no yokkyū fuman o shimeshita. Shikashi kanojo wa barutezu o hassha shita taikai-go, kare no me wa seijō ni modotte itashi, kare wa rirakkusu. Shīzun no zenhan de wa migeru wa hijō ni okotte iru to settoku-ryoku ga attaga, kare wa barutesu-ji de katsu tame ni damasa retanode, sore dakedatta. Kare wa hontōni barutesu ga shōri ni michibiku koto o kakushin, shikashi kokoro no naka de, kare wa sore ga tadashiide wa nakatta koto o shitte ita. Chīmu no dareka ga, barutesu nitaishite hanashita toki wa itsu de migeru jinja de, warukatta to kare wa barutesu ga shōri e no yuiitsu no hōhōdatta koto o tsutaemashita. Kono tame shisei no karera wa, migeru no kyōfu o motte ita. Kare no hontō no seikaku o shitte ita chīmu kara einsigste-jin wa machirudadatta. Machiruda wa migeru ni kare no me o mochi, sore-yue karera wa kare to sugosu jikan o fuyasu. Jikan ga tatsu nitsurete, karera wa kare ga kanwa sa re, sonogo, kanojo wa mohaya kare o osorete inakatta toki ni kare ga dono yō ni shitta. Naibu no hontō no migeru wa sore wa machiruda ni kuru baai wa tokuni, hontōni kawaiidesu. Barutesu daitai wa, Ōshū no chīmu, Majestics o kurawasete, genzai nyūyōku no sutēji no wārudokappu de kesshō raundo ni sanka suru koto ga dekimasu. Shikashi, karera wa soko ni, tame ni shōgai nodeatta dan'nen o yoginaku sa reta. Wārudokappu wa itaria de zokkō sa remasu. Saisho no tatakai wa,-ji no tōridesu. Barutesu daitai nitaishite howaitotaigā X. Rei wa saisho no matchi o kakutoku shita nochi, rī to migeru ni chokumen suru. Kanzen'na odoroki wa, migeru no kachi. Dai 3-sen rei to migeru wa, tagaini tatakatte iru. Yuiitsu no o somatsuna torikku wotōshite migeru ni katsu koto ga dekiru. Sagi no tame no tatakai o tatakai, yūshō shita nochi, migeru wa kore ijō taeru koto ga dekinakatta. Migerubarutesu wa, kaiko to Kai Hiwatari nitaishite uwaki suru koto naku, jibun de tatakatta. Shiai wa haiboku migeru ni owatta. Kare wa ii senshudattaga, irai, subete no hito ga eki de kare no namae o sakenda. Kare o shukufuku shi, kare no chīmu wa, kono kōseina gēmu ni manzoku shite ita. Migeru wa tōnamento de mottomo ninki no aru shōnen no hitotsudesu. Kono yōna riyū kara, kare wa kare ni kūkō de ōku no josei fan o motte iru, koto o konomu Kenī, emirī to migeru wa, sūpāburēdo o kōchiku suru Nagai mama ni shitakatta. Barutezu wa mikeru no shutoku-ji ni waki ni on'nanoko o pusshu shinakereba naranakattashi, saishū-teki ni Fanmenge wotsūjite kare o hippatta. Saga bega o hajimeta toshite, machiruda to migeru wa, bega nitaishite ​​ taison to (kabu) o sapōto suru tame ni mite ita chīmu de yuiitsu no monodatta. Tān wa, chīmu de mottomodeatta 2tsu atta. Migeru wa, atarashii Beyblades no kensetsu de, emirī to kenī o tasuketa.

Advertisement