Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Enajīringureōne wa, bei ni arimasu: Rokku kanōna reōne, reōne to kauntāsutōmureōne. Rokkureōneenerugī no ringu no hasuburo no bājon de wa, kare wa takara - tomī-ban de wa koi ryokushokudearu, tākoizudesu.

Advertisement