Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Tenbin-za wa, manga de hokuto no bei o DF 145 BS. Kare no bājon wa, rejendosandā tenbin-zadesu. Bei no sutātābājon no subete no yō ni mo, kare nashi no pawāringu ga arimasen. Pātsu Boruto kigō: Tenbin-za Disuku yūgō: Tenbin-za Torēsurōtēshon: DF 145 Burēdo sentan: BS

Advertisement