Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Ranchā wa, takaratomī kara metarusāga no tenkei-tekina hikari no ranchādesu. Sore wa, ranchā to ripcord (ran'yādo) de kōsei sa rete imasu. Bōseki tsūjō migi ranchāsetto. Kairyō sa reta fōmu wa, raitoranchā V 2desu. Betsu no bājon toshite, RIP kōdo no kawari ni rōpu o motte iru moji retsu no ranchā wa, ga arimasu.

Advertisement