Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Kinzoku neji no furatto wa, yagi-za no sentandeari, jōbu ni kinzoku o motte, bei ni wa, yoi baransu ga e raremasu. Bānfenikkusu wa mata, kinzoku no sentan o motte imasu. Kanojo wa burūkarā kinzoku chippudesu.

Advertisement