Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Kare wa ankoku seiun ni iku mae ni maddo Gasher bei ga Tetsuya Watarigani no saisho no monodesu. Maddo Gasher wa, heikō-gatadesu. Kare wa 2tsu no tokushuna ugoki, shikkusukani no te bure ya torakku no henkō ga arimasu. Tetsuya wa ankoku seiun toshite ketsugō suru, shūsei oyobi kaizen Maschiene niyotte, sonogo kurai Gasher ni natta, kare no maddo Gasher imashita. Sore ga 12 supaiku o motte irunode, dāku yūgō disuku no tsuyoku rensō sa seru maddo Gasher no yūgō purēto.

Advertisement